Påfuglen som trakka i møtematen - Konsert med Jon Hjørnevik på dikt og Iversen på gitar

Arrangementsinformasjon

Hald fast i duken og gjer klar for eit lyrisk møte mellom sjuke vestlandstankar og det perfekte, hovmodige og ambisiøse  der ute i verda. Dette er skakt og gale og på kollisjonskurs frå første strofe. 
Rimsmeden Jon Hjørnevik 
er ute med ny hårreisande diktsamling. I Påfuglen som landa i møtematen er alle former for skit samla mellom to pene permar. Heller ikkje diktaren sjølv slepp unna sin eigen penn. Vel møtt.

Restriksjoner

Kjøpte billettar refunderast ikkje